scroll

Актуални цени

  Наименование Мярка Цена    Акциз         Основа     ДДС 20%  Крайна цена

LPG
 
лв./тон 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
A95H Био 9%
 
лв./1000л. 1403.00 710.00 2113.00 422.60 2535.60

Дизелово гориво  E5 - за ИТТ и ПКЦ
 
лв./1000л. 1290.00 646.00 1936.00 387.20 2323.20
 

Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел
 
лв./1000л. 1300.00 646.00 1946.00 389.20 2335.20

Дизелово гориво   (CP-10) с БИОКОМПОНЕНТ
 
лв./1000л. 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00

Гориво за отопление (тежко)
 
лв./тон 1858.00 400.00 2258.00 451.60


2709.60


 

09.06.2023