scroll

Актуални цени

  Наименование Мярка Цена    Акциз         Основа     ДДС 20%  Крайна цена

LPG
 
лв./тон 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
A95H Био 9%
 
лв./1000л. 1522.00 710.00 2232.00 446.40 2678.40

Дизелово гориво  E5 - за ИТТ и ПКЦ
 
лв./1000л. 1861.00 646.00 2507.00 501.40 3008.40

Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел
 
лв./1000л. 1930.00 646.00 2576.00 515.20 3091.20

Дизелово гориво   (CP-10) с БИОКОМПОНЕНТ
 
лв./1000л. 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00

Гориво за отопление (тежко)
 
лв./тон 2543.00 400.00 2943.00 588.60 3531.60

04.10.2022