scroll

Актуални цени

  Наименование Мярка Цена    Акциз         Основа     ДДС 20%  Крайна цена

LPG
 
лв./тон 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
A95H Био 9%
 
лв./1000л. 1317.00 710.00 2027.00 405.40 2432.40

Дизелово гориво  E5 - за ИТТ и ПКЦ
 
лв./1000л. 1422.00 646.00 2068.00 413.60 2481.60

Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел
 
лв./1000л. 1454.00 646.00 2100.00 420.00 2520.00

Дизелово гориво   (CP-10) с БИОКОМПОНЕНТ
 
лв./1000л. 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00

Гориво за отопление (тежко)
 
лв./тон 2018.00 400.00 2418.00 483.60
2901.60
 

28.11.2023