scroll

Актуални цени

  Наименование Мярка Цена    Акциз         Основа     ДДС 20%  Крайна цена

LPG
 
лв./тон 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
A95H Био 9%
 
лв./1000л. 1360.00 710.00 2070.00 414.00 2484.00

Дизелово гориво  E5 - за ИТТ и ПКЦ
 
лв./1000л. 1319.00 646.00 1965.00 393.00 2358.00

Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел
 
лв./1000л. 1357.00 646.00 2003.00 400.60 2403.60

Дизелово гориво   (CP-10) с БИОКОМПОНЕНТ
 
лв./1000л. 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00

Гориво за отопление (тежко)
 
лв./тон 1917.00 400.00 2317.00 463.40 2780.40

28.05.2024