scroll

Актуални цени

  Наименование Мярка Цена    Акциз         Основа     ДДС 20%  Крайна цена

LPG
 
лв./тон 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
A95H Био 9%
 
лв./1000л. 1357.00 710.00 2067.00 413.40 2480.40

Дизелово гориво  E5 - за ИТТ и ПКЦ
 
лв./1000л. 1481.00 646.00 2127.00 425.40 2552.40

Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел
 
лв./1000л. 1549.00 646.00 2195.00 439.00 2634.00

Дизелово гориво   (CP-10) с БИОКОМПОНЕНТ
 
лв./1000л. 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00

Гориво за отопление (тежко)
 
лв./тон 2086.00 400.00 2486.00 497.20 2983.20

04.02.2023