scroll

Актуални цени

  Наименование Мярка Цена    Акциз         Основа     ДДС 20%  Крайна цена

LPG
 
лв./тон 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
A95H Био 9%
 
лв./1000л. 1380.00 710.00 2090.00 418.00 2508.00

Дизелово гориво  E5 - за ИТТ и ПКЦ
 
лв./1000л. 1502.00 646.00 2148.00 429.60 2577.60

Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел
 
лв./1000л. 1519.00 646.00 2165.00 433.00 2598.00

Дизелово гориво   (CP-10) с БИОКОМПОНЕНТ
 
лв./1000л. 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00

Гориво за отопление (тежко)
 
лв./тон 2133.00 400.00 2513.00 502.60 3015.60

21.02.2024