scroll

Актуални цени

  Наименование Мярка Цена    Акциз         Основа     ДДС 20%  Крайна цена

LPG
 
лв./тон 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
A95H Био 9%
 
лв./1000л. 1590.00 710.00 2300.00 460.00 2760.00

Дизелово гориво  E5 - за ИТТ и ПКЦ
 
лв./1000л. 1650.00 646.00 2296.00 459.20 2755.20

Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел
 
лв./1000л. 1666.00 646.00 2312.00 462.40 2774.40

Дизелово гориво   (CP-10) с БИОКОМПОНЕНТ
 
лв./1000л. 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00

Гориво за отопление (тежко)
 
лв./тон 2311.00 400.00 2711.00 542.20 3253.20
 

21.09.2023