scroll

Продукти

Продуктите, които предлагаме на пазара са съобразени с българските и европейските изисквания за качество на течните горива.

Към всеки продукт можете да разгледате таблица с технически характеристики.

Бензин А95

Бензин А95

Бензинът е течност от различни съставки, предимно въглеводороди получени при преработката на суров петрол. Употреба намира преди всичко в двигатели с вътрешно горене, главно автомобилни, но също така и като разтворител, суровина в нефтохимията и др.

Дизелово гориво

Дизелово гориво

Дизеловото гориво или нефтеният дизел са производни на петрола.Качеството на дизеловото гориво се измерва по отношение на цетановите числа. Дизелът в сравнително по-лесен за пречистване от нефт, отколкото бензина

Био дизел ФАМЕ

Био дизел ФАМЕ

Биодизел може да се произвежда от биологични ресурси различни от нефт, най-вече от растителни масла като соя, рапица и слънчоглед. Това е най-перспективното и екологично чисто гориво.

Газьол

Газьол

Газьолът не може да се закупи от обществено достъпна бензиностанция или ако се предлага на такава, то е предназначено само и единствено за превозни средства с висока проходимост, като селскостопански трактори, тежка строителна техника.

Фирмата има изградена вътрешна система за контрол на качеството на предлаганите продукти,предвид тяхното разпространение на пазара.