scroll

За Интерспийд

Интерспийд ЕООД е дружество основано през 2003 г. и специализирано в продажба и доставка на горива и петролни продукти на едро и на дребно.

Интерспийд ЕООД управлява 12 бензиностанции на територията на гр.София. Ежедневно се работи с около 4500 клиенти на бензиностанциите. Дружеството извършва директни доставки на горива със собствен транспорт и това позволява постоянен контрол на количеството и качеството. Цистерните ни са оборудвани с пломби и пломбирани и калибрирани електронни разходомери. Доставката на горива се извършва с нареждане за експедиция, преимо предавателен протокол, товарителница от разходомера, АДД / Акцизен Данъчен Документ/ и декларация за съответствие.

Интерспийд ЕООД извършва и доставки на горива за отопление. Доставките се извършват с цистерна с монтирана GPS система,спазвайки всички законови норми.

Ако ползвате дизел за отопление, котелно гориво или друго маркирано гориво за отопление с намален акциз ни изпратете запитване за оферта.

При изготвянето на оферта имаме възможност да се съобразим с конкретните нужди на всеки клиент – корпоративен или краен, да изпълним всяка доставка в най-кратки срокове и при възможност на най-ниски цени.

Доставчик сме на множество едрови клиенти, работещи в пътното строителство, транспортния сектор, благоустройство и социално стопанство, търговия, здравеопазване, образование.

В Интерспийд ЕООД са гарантирани :

  • входящ контрол
  • контрол на качеството на продаваните горива