scroll

Новини

Наредба № Н-18 от 2006 г

Наредба № Н-18 от 2006 г

Наредба № Н-18 от 2006 г., за изменение и допълнение за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства   обнародвана в ДВ