scroll

Био дизел ФАМЕ

Биодизел може да се произвежда от биологични ресурси различни от нефт, най-вече от растителни масла като соя, рапица и слънчоглед. Това е най-перспективното и екологично чисто гориво. Рудолф Дизел изобретява своя двигател на базата на рапично масло. Биодизелът подобрява работата на двигателя, увеличава мощността му, не съдържа сяра, намалява разхода на гориво и не на последно място – биодизелът е по-евтин от конвенционалния дизел, тъй като не се облага с акциз. Изгарянето на този вид гориво в цилиндъра на двигателя не е съпроводено с образуването на нагар и отделянето на т.нар. сажди.
 

Показатели Единици за измерване
Гранични стойности
 
Методи за изпитване

минимум
 
максимум

Съдържание на естери
 
% (m/m) 96,5 БДС EN 14103

Плътност при 15°C
 
kg/m3 860 900 БДС EN ISO 3675
БДС EN ISO 12185

Вискозитет при 40°C
 
mm2/s 3,50 5,00 БДС EN ISO 3104

Пламна температура
 
°C 120 БДС EN ISO 3679
БДС EN ISO 2719

Цетаново число
 
51,0 БДС ЕN ISO 5165

Гранична температура на филтруемост
– ниво А
– ниво Е

°C


5
минус 15
БДС EN 116

Съдържание на вода
 
mg/kg 500 БДС EN ISO 12937

Киселинно число
 
mg KOH/g 0,50 БДС ЕN 14104

Йодно число
 
g 1/100 g 120 БДС ЕN 14111

Съдържание на метилов естери линоленова киселина
 
% (m/m) 12,0 БДС EN 14103

Съдържание на метанол
 
% (m/m) 0,20 БДС EN 14110

Съдържание на моноглицериди
 
% (m/m) 0,80 БДС EN 14105

Съдържание на диглицериди
 
% (m/m) 0,20 БДС EN 14105

Съдържание на триглицериди
 
% (m/m) 0,20 БДС EN 14105

Свободен глицерол
 
% (m/m) 0,02 БДС EN 14105
БДС EN 14106
Общ глицерол % (m/m) 0,02
БДС EN 14105
БДС EN 14106
 
Съдържание на сяра mg/kg 10,0
БДС EN ISO 20846
БДС EN ISO 20884
 
Общо количество неочиствания mg/kg 24
БДС EN 12662
 
Корозия на медна пластина (3 h при 50°C) клас 1
БДС EN ISO 2160
 
Стабилност на окисление 110°C 6,0
БДС EN ISO 14112
 
Съдържание на сулфатна пепел % (m/m) 0,02
БДС EN ISO 3987
 
Коксов остатък (на 10% остатък от дистилация) % (m/m) 0,30
БДС EN ISO 10370
 
Метали от I група (Na+K) mg/kg 5,0
БДС EN ISO 14108
БДС EN ISO 14109
БДС EN ISO 14538
 
Метали от II група (Ca+Mg) mg/kg 5,0
БДС EN ISO 14538
 
Съдържание фосфор mg/kg 4,0
БДС EN ISO 14107